Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting
  • Opinie

Blootstelling aan de zon tijdens de kindertijd als risico voor de vorming van melanomen: een samenvoeging van epidemiologische studies

Originele titel:
Childhood sun exposure as a risk factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies

Het onderzoek:
Onderzoekers zijn nagegaan of blootstelling aan de zon tijdens de kinderjaren het risico op de ontwikkeling van een melanoom op latere leeftijd vergroot. Uit studies waarbij is gekeken naar migranten die van zonnige gebieden verhuizen naar minder zonnige gebieden verhuizen (of vice versa), komt naar voren dat dit inderdaad zo is.


Blootstelling aan de zon op jonge leeftijd extra nadelig?
Is blootstelling aan de zon op jonge leeftijd gevaarlijker dan blootstelling aan de zon op oudere leeftijd? De onderzoekers Whiteman, Whiteman en Green hebben verschillende studies over dit onderwerp samengevoegd om na te gaan of blootstelling aan de zon in de kindertijd de kans op de ontwikkeling van een melanoom extra verhoogd.

Op jonge leeftijd blootgesteld aan zonlicht grootste kans op melanoom
De onderzoekers gebruikten 20 studies waarin gekeken werd naar het voorkomen van melanomen bij migranten, die van zonnige gebieden verhuisden naar minder zonnige gebieden en vice versa. Uit deze studies komt naar voren dat mensen met een lichte huid, geboren en opgegroeid in een gebied met weinig zon minder kans hadden op de ontwikkeling van een melanoom, dan mensen met een lichte huid, geboren en opgegroeid in een zonnige omgeving. De grootste kans op een melanoom hadden personen die op jonge leeftijd waren blootgesteld aan zonlicht, ook al ging het om een korte periode.

Vergelijking personen met en zonder melanoom
Daarnaast bestudeerden onderzoekers 13 studies waarin een vergelijking werd gemaakt tussen personen met een melanoom en personen zonder melanoom, zogenaamde ‘case-control’ studies (‘case’: een persoon met de aandoening; ‘control’: een persoon zonder de aandoening). Resultaten van deze studies leverden geen eenduidig beeld op. Sommige studies rapporteerden sterke (nadelige) effecten van blootstelling aan de zon in de jeugd en geen effecten van blootstelling aan de zon op latere leeftijd, terwijl andere studies het tegenovergestelde concluderen. Whiteman en collega’s plaatsen echter vraagtekens bij deze case-control studies: hoe lang proefpersonen blootgesteld zijn aan de zon is in deze studies niet objectief vastgesteld en proefpersonen kunnen daarnaast niet exact herinneren hoe lang ze in de zon zijn geweest gedurende hun leven. Ook worden de ‘cases’ en ‘controls’ gekozen uit de zelfde gebieden, waardoor ze, gemiddeld genomen, blootgesteld zijn aan een zelfde hoeveelheid zon.

Conclusie
De onderzoekers schatten het bewijs van de studies waarbij is gekeken naar migranten hoger in dan de ‘case-control’ studies. Ze concluderen dan ook dat veel zonlicht bij kinderen een belangrijke rol speelt bij het risico op een melanoom. Hoewel het risico het grootst is in de kindertijd, speelt blootstelling aan de zon op oudere leeftijd zeker ook een rol bij het risico op de ontwikkeling van een melanoom.


Dr. Jetske Ultee:
"Hoewel zonbescherming op elke leeftijd belangrijk is, toont dit onderzoek aan dat juist kinderen extra goed beschermd moeten worden tegen de zon.’’

Smeer je in! is een landelijke campagne om kinderen te beschermen tegen de zon. Het is een initiatief van Stichting Sunwiser door dr. Jetske Ultee. 

Soort studie:
systematic review (4 sterren)

Onderwerp:
Risico op melanoom, jeugd, zonschade

Jaar:
2001

Auteurs:
David C. Whiteman
Catherine A. Whiteman
Adele C. Green

Wetenschappelijk tijdschrift:
Cancer Causes & Control 12 (2001) 69-82

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11227927