Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting
  • Opinie

De epidemiologie van acne vulgaris

Originele titel:
Epidemiology of acne vulgaris

Onderzoek:
In dit artikel zijn resultaten van studies samengevoegd met betrekking tot het vóórkomen van acne en de risicofactoren voor het ontwikkelen van acne. Hoewel veel studie is verricht naar dit onderwerp, blijft onduidelijk wat de precieze risicofactoren zijn voor de ontwikkeling of verergering van acne.


Talg, verstopping en P. acnes leiden tot acne
Bij acne verstopt de talgklier door verhoorning van het uiteinde van de klier. Hierdoor ontstaan comedonen (mee-eters). De overmatige productie van talg draagt hieraan bij. Ook zorgt de aanwezigheid van talg voor een omgeving waarin de bacterie Propionibacterium acnes (P. acnes) zich goed kan ontwikkelen. Deze bacterie draagt waarschijnlijk bij aan de ontstekingsreactie en de ontwikkeling van papels (bulten zonder pus) of puisten (bulten met pus).

De epidemiologie van acne
Hoewel veel bekend is over de aandoening, is minder bekend over het vóórkomen van acne en de risicofactoren voor het ontstaan van acne. De auteurs van dit artikel, Bhate en Williams, hebben het epidemiologisch onderzoek naar acne vulgaris samengevoegd.

Acne komt heel veel voor bij jongeren
Bijna alle mensen krijgen tussen hun vijftiende en zeventiende levensjaar te maken met acne. 15-20% van de jongeren krijgt te maken met een ernstige vorm van acne. Onderzoek wijst uit dat 50% van de tien- en elfjarige jongens, tien of meer mee-eters heeft, terwijl 78% van de meisjes tussen de acht en twaalf jaar aan acne leidt. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten behoort acne tot de top drie huidaandoeningen.

Acne komt ook regelmatig voor bij volwassenen
Tijdens de puberteit wordt de talgproductie verhoogd, wat vaak samengaat met het ontstaan van acne. In sommige gevallen hebben kinderen voor de pubertijd al mee-eters, maar door het ontbreken van talg, leidt dit niet tot puistjes. 20% van de pasgeborenen heeft last van huiduitslag dat lijkt op acne. Dit gaat vaak bij 3 maanden over. In sommige gevallen blijven volwassenen last houden van acne. Een studie toonde aan dat 64% van de 20- tot 29-jarigen acne had en 43% van de 30- tot 39-jarigen. Een ander onderzoek toonde aan dat 3% van de mannen en 5% van de vrouwen tussen 40 en 49 jaar nog last had van acne.

Gevolgen van acne: sociaal en maatschappelijk
Acne kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, het zelfvertrouwen en personen angstig maken voor sociale interactie. Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen meer psychische last hebben van acne dan mannen en bijvoorbeeld meer last hebben van depressie als gevolg van acne.

In studies komt naar voren dat acne mogelijk een effect heeft op de sociaal en economische status van patiënten. Zo toonde een studie aan dat werk- en schoolprestaties van mensen met acne minder goed waren dan mensen zonder acne. Een andere studie concludeerde dat de werkloosheid hoger was onder mensen met acne dan mensen zonder acne. Ook worden emotionele en gedragsproblemen gerelateerd aan acne.

Acne is erfelijk
In meerdere studies is aangetoond dat de kans op acne vergroot wordt door de aanwezigheid van acne bij eerstegraads familieleden. Ook ontstaat acne in deze gevallen op een vroegere leeftijd en is ernstiger. Meer onderzoek is nodig om na te gaan welke genen verantwoordelijk zijn voor het grotere risico op acne.

Acne komt zowel voor bij mensen met een donkere huid als mensen met een lichte huid
Acne is het huidprobleem dat zowel in mensen met een donkere huidskleur als een lichte huidskleur het vaakst voorkomt. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om na te gaan of een verschil bestaat in het vóórkomen van acne tussen verschillende etnische groepen. Vanwege de opzet van de deze studies kunnen de uitkomsten niet gegeneraliseerd worden en kan dus niet gezegd worden dat bij de ene groep vaker acne voorkomt dan bij de andere groep.

Postinflammatoire hypopigmentatie (verkleuring van de huid door eerdere beschadiging, als gevolg van bijvoorbeeld acne) komt vaker voor bij een donkere huid dan bij een lichte huid. Ook keloïd (overmatig littekenweefsel) komt vaker voor bij een donkere huid. Nodulocystische acne (ernstigere vorm van acne) komt minder vaak voor bij Afro-Amerikanen dan mensen met een blanke huid, of mensen afkomstig uit Latijns Amerika (hispanics/latino’s). Afro-Amerikanen hebben weer vaker last van pommade acne (veroorzaakt door haarproducten) en steroïd acne (veroorzaakt door gebruik van steroïden).

Invloed voeding op acne is onduidelijk
Hoewel vaak wordt aangenomen dat bepaalde voeding acne veroorzaakt, is dit tot op heden niet aangetoond. Het effect van de inname van koolhydraten op het ontstaan van acne is niet voldoende onderzocht. Ook zijn de effecten van iodine, vitamine A, antioxidanten, omega-3 vetzuren en vezels onduidelijk. Wel is aangetoond dat het gebruik van hoge doseringen zink mogelijk positieve effecten heeft.

Zuivelproducten lijken invloed te hebben op acne
Enkele studies tonen aan dat zuivelproducten mogelijk invloed hebben op acne. Het is echter onduidelijk of in deze studies de zuivelproducten leidde tot acne, of de acne ernstiger maakte. De auteurs Bhate en Williams concluderen dat het bewijs niet sterk genoeg is om een uitspraak te doen over de effecten van de inname van zuivel op acne.

Invloed gebruik chocolade ook nog niet bewezen
Veel mensen denken dat het eten van chocolade, met name tijdens de puberteit, acne veroorzaakt. Onvoldoende goed onderzoek is uitgevoerd op dit gebied en het is daarom ook niet bewezen dat dit verband bestaat.

De invloed van zonlicht is onduidelijk
Onderzoek is verricht naar de positieve en negatieve effecten van zonlicht op acne. Een positief effect van zonlicht op acne is niet aangetoond, mogelijk omdat dit soort studies lastig zijn uit te voeren. Hoewel het verband mogelijk bestaat, moet rekening worden gehouden met de negatieve effecten van zonlicht: zonlicht veroorzaakt huidkanker. Veel onderzoek is verricht naar de effecten van kunstmatig licht op acne. Patiënten ondervinden wat voordeel van lichttherapie en dan voornamelijk op de korte termijn. Therapie met blauw, blauw/rood of infrarood licht heeft meer effect dan geel, rood of groen licht.

Hygiëne speelt geen rol
Het wassen van de huid heeft geen invloed op het ontstaan of genezen van acne. Ook ontstaat acne niet, of wordt acne niet in stand gehouden, door slechte hygiëne. Wel is aangetoond bij patiënten met acne, dat het wassen met zeep met een lagere pH-waarde een positief effect heeft op het de ernst van de acne, in vergelijking met het wassen met een zeep met een hogere pH-waarde. Ook is aangetoond dat het gebruik van een cleanser een positief effect kan hebben. Doordat het bewijs niet overtuigend is, kan geen advies worden gegeven over het wel of juist niet (extra) wassen van de huid om acne tegen te gaan.

Acne en roken
Het is tot op heden onduidelijk wat het effect van roken is op acne. De resultaten van enkele observationele studies suggereren dat roken een positief effect heeft op acne, terwijl andere studies concluderen dat het ontstaan van acne juist wel is gerelateerd aan roken. Het verband tussen roken en acne zal waarschijnlijk nooit worden aangetoond. Om dit te onderzoeken moet een groep proefpersonen aangemoedigd worden om te gaan roken. Zo’n onderzoek zal echter niet worden toegestaan, vanwege de schadelijke effecten van roken. Het advies blijft dan ook om te stoppen met roken, ondanks de mogelijke positieve effecten van roken op acne.

De invloed van gewicht op acne is onduidelijk
Weinig studies zijn uitgevoerd naar de relatie tussen overgewicht en acne. Eén studie laat zien dat in een groep kinderen het BMI iets hoger was bij kinderen met acne dan bij kinderen zonder acne.

Stress en pesten verergeren acne
Stress verergert acne. Daarnaast is ook aangetoond dat ontspanningsoefeningen acne verbetert. Ook zijn er aanwijzingen dat pesten acne verergert.

Invloed van bacterie P. acnes onduidelijk
Tot op heden is het onduidelijk welke rol de bacterie P. acnes speelt bij acne. Eerder werd gedacht dat deze bacterie de veroorzaker is van acne, terwijl later is aangetoond dat het aantal bacteriën P. acnes gelijk is bij mensen met of zonder acne. Eén studie concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat P. acnes een actieve rol speelt in de ontwikkeling acne, maar welke invloed deze bacterie precies heeft, blijft onduidelijk.

Conclusie
Hoewel veel onderzoek is gedaan naar acne, blijft veel onduidelijk. De auteurs concluderen dat in vervolgonderzoek een onderscheid moet worden gemaakt tussen factoren die invloed hebben op het ontstaan van acne en factoren die acne verslechteren/verbeteren. Ook moet acne onderverdeeld worden in verschillende niveaus, zodat vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen studies. Ook moet vervolgonderzoek gericht worden op de invloed van de bacterie P. acnes, zodat de behandeling van acne verbeterd kan worden, of het ontstaan van acne kan worden voorkomen.


Dr. Jetske Ultee:
"Opvallend is dat er getwijfeld wordt aan de rol van de bacterie p. acnes bij acne. Als ik bedenk dat benzoylperoxide toch een van de meest effectieve crème bij acne is (bp doodt de p. acnes), heb ik er eerlijk gezegd geen twijfels over. Voor een gedeelte van de gevallen dan. Er zijn inderdaad ook een hoop gevallen waarbij er iets anders ten gronde ligt. En dat maakt acne nu zo lastig te behandelen; het is vaak niet te voorspellen welke behandeling nu het effectiefst is, soms duurt het dan ook even voor je de juiste hebt gevonden als behandelaar."

Meer praktische tips voor het behandelen van acne kunt u vinden op de weblog van dr. Jetske Ultee

Soort studie:
Review (4 sterren)

Jaar:
2013

Auteurs:
K. Bhate, H.C. Williams

Wetenschappelijk tijdschrift:
British Journal of Dermatology 2013; 168, 474-485

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23210645