Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting

Het krijgen van grijs haar op een jonge leeftijd is gerelateerd aan roken, overgewicht en grijs haar in de familie

Originele titel:
Association of premature hair graying with family history, smoking, and obesity: A cross-sectional study

Het onderzoek:
In deze studie is vastgesteld welke factoren samenhangen met het vroegtijdig krijgen van grijs haar. Familieleden die vroegtijdig grijs zijn geworden, het hebben van overgewicht en verslaafd zijn aan roken zijn bij mannen gerelateerd aan het krijgen van grijs haar op jonge leeftijd.

Jonge militairen bevraagd over het aantal grijze haren
In deze studie zijn 10.000 Zuid-Koreaanse (mannelijke) militairen, jonger dan 30 jaar, gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deelnemers maakten een inschattingen van hun aantal grijze haren: minder dan 10 grijze haren, 10 tot 100, of meer dan 100 grijze haren. Daarnaast werden verschillende factoren bevraagd die mogelijk een invloed hebben op het krijgen van grijs haar: stress, dieet, sporten, opleidingsniveau, huidtype, leeftijd, roken, de BMI (op basis van de lengte en het gewicht) en of deelnemers familieleden haddeen die op jonge leeftijd grijs haar hadden gekregen.

Grijs haar op jonge leeftijd gaat samen met overgewicht, roken en grijs haar in de familie
6658 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de analyse van de resultaten komt naar voren dat het hebben van familieleden die vroegtijdig grijs zijn geworden, het hebben van overgewicht en verslaafd zijn aan roken, samenhangen met het krijgen van grijs haar op jonge leeftijd. Daarnaast bleek dat meer overgewicht samengaat met meer grijze haren. Ook is de kans om vroegtijdig grijs te worden bij jonge mannen groter wanneer de vader ook vroegtijdig grijs haar kreeg, dan wanneer de moeder vroegtijdig grijs is geworden.

Grijs haar door overgewicht of roken?
De onderzoekers noemen een aantal beperkingen van dit onderzoek. Zo zijn alleen mannen meegenomen in het onderzoek en is dus niet bekend of bij vrouwen het zelfde geldt. Daarnaast werden alleen Zuid-Koreaanse mannen bevraagd en gelden deze bevindingen dus niet per se voor andere bevolkingsgroepen. Wel zien de onderzoekers een voordeel van deze doelgroep: Zuid-Koreanen hebben zwart haar, waardoor een grijze haar makkelijk waar te nemen is en een inschatting van de hoeveelheid grijze haren makkelijker te maken is. Een laatste beperking van dit onderzoek is dat de studieopzet waarvan gebruik is gemaakt, geen uitsluitsel geeft over oorzaak en gevolg. Zo kan dus niet gesteld worden dat de jonge mannen grijs haar kregen als gevolg van overgewicht, roken, of vroeg-grijze familieleden.

Roken en overgewicht leidt tot oxidatieve stress
De onderzoekers bespreken een proces dat mogelijk de relatie tussen roken of overgewicht en het krijgen van grijs haar verklaart. Zowel roken als overgewicht hebben als gevolg dat extra zuurstofradicalen worden gevormd in het lichaam. Deze radicalen beschadigen cellen en bijvoorbeeld het DNA in de cellen. Ze zouden ook een negatief effect kunnen hebben op melanocyten (zorgen voor het pigment in het haar) met als gevolg het ontstaan van grijze haren.

Nieuw onderzoek nodig
In dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat overgewicht samenhangt met het krijgen van grijs haar op jonge leeftijd. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of een causaal verband bestaat tussen overgewicht of roken en het krijgen van grijs haar op jonge leeftijd.

Soort studie:
Cross-sectional study (2 sterren)

Jaar:
2015

Auteurs:
H. Shin, H.H. Ryu, J. Yoon, S. Jo, S. Jang, M. Choi, O. Kwon, S.J. Jo

Wetenschappelijk tijdschrift:
Journal of the American Academy of Dermatology

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25484268