Onderzoeksprojecten

  • Artikel
  • Samenvatting
  • Opinie

Het effect van probiotica op de huid

Originele titel:
The effect of probiotics on skin

Het onderzoek:
Zeven studenten van de Wageningen University hebben onderzoek gedaan naar het probiotica en de huid. Hierin hebben ze zich specifiek toegespitst op het effect van probiotica bij de huidaandoeningen; rosacea, acne en constitutioneel eczeem.

Onderzoeksvraag
Kunnen huidaandoeningen, zoals rosacea, acne en constitutioneel eczeem, verbeterd worden door probiotica op de huid aan te brengen?

Aanleiding
Probiotica zijn bacteriën of schimmels die een positieve werking hebben op de gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde darmproblemen kunnen worden verminderd door inname van probiotica. Probiotica kunnen darmproblemen verbeteren door het beïnvloeden van één of meerdere van de volgende factoren: de darmflora (de samenstelling van verschillende soorten bacteriën in de darmen), het immuunsysteem en de darmbarrière. Op de huid leven ook veel bacteriën: de huid heeft zijn eigen huidflora. Mogelijk zijn huidziekten te beïnvloeden op een soortgelijke wijze als darmproblemen. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de mogelijkheid voor toepassing van probiotica op de huid.

Methode
Met behulp van een literatuuronderzoek zijn mechanismen vastgesteld die huidaandoeningen veroorzaken. Hierna zijn bacteriën gezocht die deze mechanismen positief kunnen beïnvloeden wanneer ze op de huid aangebracht worden.

Resultaten
Er zijn verschillende bacteriën gevonden die mogelijk een positief effect hebben op huidaandoeningen.

Bij acne is teveel Propionibacterium acnes (P. acnes) aanwezig in de haarzakjes. Dit kan een ontsteking in de haarzakjes veroorzaken, wat resulteert in de herkenbare acne puistjes. De bacterie Staphylococcus epidermidis scheidt een stofje uit wat P. acnes doodt en de toepassing van deze bacterie op de huid zou daarom een positief effect kunnen hebben op acne.

Bij constitutioneel eczeem bestaan drie mechanismen die mogelijk beïnvloed kunnen worden met probiotica. De huid is droger bij mensen met eczeem in vergelijking met normale huid. De bacterie Streptococcus thermophilus scheidt een stof uit die de huidbarrière verbetert waardoor de huid beter vocht vasthoudt. Deze bacterie kan op een zelfde wijze ook relatief gezonde huid verbeteren. In 90% van de eczeem plekken bevindt zich de bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus). Deze bacterie verergert de symptomen van eczeem. Sommige typen Staphylococcus epidermidis scheiden een enzym uit dat de groei van S.aureus remt. Hierdoor wordt het negatieve effect van S.aureus verminderd. Het laatste mechanisme dat de huid van mensen met eczeem beïnvloedt, is een verlaagde tolerantie van het immuunsysteem. De huid reageert hierdoor heftiger op contact met allergenen. Vitreoscilla filiformis kan dit verbeteren door onstekingsremmers uit te scheiden die de tolerantie verhogen.

Bij rosacea lijken oraal ingenomen probiotica meer effectief dan op de huid aangebrachte probiotica.

Conclusie
Probiotica zijn veelbelovend voor behandeling van de huid. In acne en constitutioneel eczeem zijn op de huid aangebrachte probiotica een mogelijk effectieve manier om de symptomen aan te pakken. In rosacea zijn oraal ingenomen probiotica een betere optie.

Discussie/Beperking van het onderzoek
Hoewel de resultaten van eerder onderzoek veelbelovend zijn, moet nog veel onderzoek worden gedaan om de veiligheid en effectiviteit van de toepassing van probiotica op de huid vast te kunnen stellen. Ook is tot nu toe voornamelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de toepassing van dode bacteriën op de huid. Het onderzoek naar de toepassing van levende probiotica op de huid, die langdurig werkzaam zijn en de competitie aangaan met ‘’slechte’’ bacteriën, staat nog in de kinderschoenen.

Dr. Jetske Ultee:
"Ze hebben een heel mooi eindproduct afgeleverd waarmee we weer een stukje verder zijn. Het is zo'n lastig en nog onvoldoende onderzocht onderwerp."

Universiteit:
Wageningen University

Maand + jaar:
December, 2014

Auteurs:
Bob van den Berg, Jiang Chang, Aafke Duizendstra, Renate Jansen, Ana Jimena, Pacheco Gutierrez, Tian Zhao

Link:
Verslag 'The effect of probiotics on skin'