Onderzoeksprojecten

Bijna alle ouders geven aan hun kind op het strand in te smeren; slechts de helft doet dat ook op een zomerse dag tijdens het sporten. Maar ook bij de groep ouders die aangeven hun kind op het strand én op het sportveld in te smeren is er een verschil: insmeren op het strand is meer een gewoonte dan insmeren op het sportveld.

Aanleiding
Uit eerder onderzoek komt naar voren dat bijna alle ouders het belangrijk vinden dat hun kind wordt ingesmeerd tijdens een zomerse dag op het strand (link). Insmeren op het strand lijkt dan ook voor veel ouders een gewoonte te zijn. Maar hoe zit dat tijdens het sporten? Smeren ouders hun kinderen in tijdens het sporten en is dat net zo vanzelfsprekend als insmeren tijdens een dagje aan het strand?

Methode
Ouders op tien verschillende sportclubs (hockey, voetbal) in Amsterdam en Amstelveen is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ouders is gevraagd naar de bescherming van hun kind op een zonnige dag in de lente of zomer tussen 10.00 uur en 15.00 uur tijdens een training of sportwedstrijd. Ook is nagegaan of kinderen worden beschermd op het strand. Naast het gebruik van zonnebrandcrème is ook gevraagd naar het belang dat ouders hechten aan de bescherming van hun kind tegen de zon.

Om de gewoonte van insmeren te meten (op het strand of juist op het sportveld), is gebruik gemaakt van een speciale vragenlijst: de Self-report habit index. Uit deze vragenlijst rolt een score die tussen de 0 en 30 punten kan liggen. Bij 0 punten is er sprake van een hele sterke gewoonte (in dit geval om het kind in te smeren) en bij 30 punten is er sprake van een hele zwakke gewoonte. Een sterke gewoonte wil niet alleen zeggen dat iemand iets vaak doet, maar ook of iemand iets doet zonder er bij na te denken: of dat iets een automatisme is.

Resultaten
De vragenlijst is ingevuld door 147 ouders waarvan 116 aan de inclusiecriteria voldeden. De leeftijd van de ouders lag tussen de 20 en 59 jaar, met een gemiddelde van 44 jaar. De kinderen waarover de vragenlijst ingevuld werd, waren gemiddeld 9 jaar.

Zonnebrandcrème gebruik
Hoewel 88% van de ouders aangaf bescherming tegen de zon onder het sporten belangrijk te vinden, smeert minder dan de helft van de ouders (48%) zijn of haar kind vaak of altijd in tijdens een training of wedstrijd op een zomerse dag. Slechts een kwart (26%) gaf aan zijn of haar kind een tweede keer in te smeren tijdens het sporten.

Bijna alle ouders gaven aan op het strand hun kind vaak of altijd in te smeren met zonnebrandcrème (94%). Op het strand werd daarnaast door 66% van de ouders na twee uur of contact met water opnieuw gebruik gemaakt van zonnebrandcrème.

Gebruik van zonnebrandcrème en gewoonte
Ouders die aangaven hun kind vaak of altijd in te smeren op het sportveld én op het strand, scoorden gemiddeld 8 punten op ‘’gewoonte’’ voor insmeren op het sportveld. Op het strand scoorden deze ouders gemiddeld 4 punten. Dit wil zeggen dat deze ouders een sterkere gewoonte hebben voor insmeren van hun kind op het strand, dan voor insmeren van hun kind op het sportveld. De resultaten suggereren dan ook dat insmeren op het strand iets is wat ouders doen zonder er bij na te denken, terwijl insmeren op het sportveld minder vanzelfsprekend is.

Conclusie
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er nog veel winst te halen is in het beschermen van kinderen tegen de zon op het sportveld. Niet alleen doet maar de helft van de ouders het op zomerse dagen, maar ook de gewoonte om zonnebrandcrème te gebruiken op het sportveld blijft achter bij de gewoonte om zonnebrandcrème te gebruiken op het strand.

Het is van belang dat ouders deze gewoonte ook voor tijdens het sporten ontwikkelen. Een vast tijdstip afspreken waarop kinderen ingesmeerd worden, of het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème op de vereniging, kan bijdragen om deze ‘’smeer-gewoonte’’ te ontwikkelen.

Looptijd onderzoek:
Maart 2015 - juni 2015

Uitvoering door:
Cheryl Glazenburg, student Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam

Onderzoeksinstituut:
Research Institute Skinwiser, Rotterdam, Nederland