Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting

Bijwerkingen bij het gebruik van isotretinoïne waarover discussie bestaat

Originele titel:
Important Controversies Associated with Isotretionoin Therapy for Acne

Het onderzoek:
Het gebruik van isotretinoïne is de meest effectieve behandeling van ernstige acne. Het gebruik van isotretinoïne gaat echter gepaard met het risico op bijwerkingen. In dit artikel worden twee bijwerkingen van het gebruik van isotretinoïne besproken waarover discussie bestaat.


Behandeling met isotretinoïne effectief; discussie over bijwerkingen
Het gebruik van isotretinoïne is de meest effectieve behandeling van ernstige acne. Het gebruik van isotretinoïne gaat echter gepaard met het risico op bijwerkingen. Over een aantal bijwerkingen bestaat discussie over de precieze relatie tussen het medicijn en de bijwerking: het gebruik van isotretinoïne en depressie of zelfmoord, en het gebruik van isotretinoïne en chronische ontsteking van het maag-darmkanaal.

Wolverton en Harper bespreken in hun artikel resultaten van studies met betrekking deze bijwerkingen van isotretinoïne.

Kans op depressie en zelfmoord
Aangetoond is dat acne vulgaris kan leiden tot psychische problemen. De vraag is of het gebruik van isotretinoïne ook kan leiden tot psychische problemen en de kans op depressie of zelfmoord vergroot. Op basis van de beschikbare literatuur concluderen de auteurs dat de kans zeer klein is op depressie of zelfmoordpogingen door gebruik van isotretinoïne. Daarnaast rapporteren studies juist positieve effecten van het gebruik van isotretinoïne op de psychische gesteldheid van patiënten.

Kans op chronische onstekingen aan het maag-darmkanaal
De auteurs hebben slechts één artikel gevonden dat een relatie aantoont tussen het gebruik van isotretinoïne en ulcerative colitis (ontsteking van de dikke darm). Dit onderzoek toont echter niet een causaal verband aan; het is onduidelijk of de aandoening een gevolg is van het gebruik van isotretinoïne. In een ander artikel is berekend dat de kans op de ontwikkeling van chronische ontsteking van het maag-darmkanaal door het gebruik van isotretinoïne zeer klein is (kleiner dan 1 op de 10.000).

Soort studie:
Review (4 sterren)

Jaar:
2013

Auteurs:
S.E. Wolverton, J.C. Harper

Wetenschappelijk tijdschrift:
American Journal of Clinical Dermatology; 2013: (14) 71-76

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23559397