Wetenschap wereldwijd

Het idee bestaat dat het dragen van plastic werkhandschoenen leidt tot een beschadigde huid. In dit onderzoek is nagegaan of dit echt zo is...

  • Artikel
  • Samenvatting

Leidt het gebruik van waterdichte handschoenen tot huidproblemen?

Originele titel:
Occlusive gloves and skin conditions: is there a problem? Results of a cross-sectional study in a semiconductor company.

Het onderzoek:
Het idee bestaat dat het dragen van plastic werkhandschoenen leidt tot een beschadigde huid. In dit onderzoek is nagegaan of dit echt zo is: de handen van personeel dat heel de dag handschoenen draagt, is vergeleken met handen van kantoorpersoneel.

Handeczeem: een vaak voorkomende beroepsziekte
Bijna de helft van de gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door werk zijn huidaandoeningen. In de meeste gevallen gaat het om handeczeem. Vooral mensen die tijdens het werk regelmatig met hun handen in contact komen met water hebben kans om last te krijgen van handeczeem.

Handschoenen even schadelijk als contact met water?
Het dragen van plastic handschoenen wordt vaak gezien als een vergelijkbare belasting van de huid als het vaak in contact komen met water. In dit onderzoek is nagegaan of het dagelijks langdurig dragen van plastic handschoenen inderdaad nadelig is voor de huid. Om dit vast te stellen is de huid van een groep werknemers die werkt in een steriele ruimte (en heel de dag handschoenen draagt) vergeleken met een groep medewerkers die op kantoor werkt en geen handschoenen draagt tijdens het werk.

De onderzoekers constateerden geen verschil in aantal huidaandoeningen tussen de groepen na inspectie van de handen van al het personeel. De werknemers gaven wel duidelijk verschil aan: meer dan een vijfde van de werknemers die heel de dag handschoenen droegen gaven aan huidproblemen te hebben aan de handen, terwijl maar 5% van het kantoorpersoneel dit aangaf. De onderzoekers denken dat het dragen van handschoenen mogelijk beschadigingen aan de huid meer zichtbaar maakt. Mensen die vaak handschoenen dragen, merken daarom mogelijk huidproblemen eerder op dan mensen die niet vaak handschoenen dragen.

Alleen kortdurende verminderde huidbarrière door handschoenen
De onderzoekers hebben een inschatting gemaakt van de huidbarrière van de handen van beide groepen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een meting van het transepidermaal waterverlies, de verdamping van het water uit de huid. Een hoog waterverlies staat daarbij gelijk aan een verslechterde huidbarrière. Bij de twee groepen werd een zelfde score gevonden voor de huidbarrière. Alleen in de eerste 30 minuten direct na het uittrekken van de handschoenen was het waterverlies hoger dan bij het kantoorpersoneel.

De hydratatie van de huid van de handen verschilde iets. De huid van de handen van de werknemers die handschoenen droegen was beter gehydrateerd dan de handen van het kantoorpersoneel.

Geen nadelig effect van gebruik van handschoenen
De onderzoekers concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat de conditie van de huid beïnvloed wordt door het dagelijks dragen van handschoenen. Alleen direct na het uittrekken van de handschoenen kan de huidbarrière tijdelijk verminderd zijn.

Soort studie:
Dwarsdoorsnede onderzoek (2 sterren)

Jaar:
2015

Auteurs:
W. Weistenhöfer, M. Wacker, F. Bernet, W. Uter, H. Drexler

Wetenschappelijk tijdschrift:
British Journal of Dermatology

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25319754