Wetenschap wereldwijd

Onderzoekers zijn nagegaan of rosacea vooral erfelijk is, of dat juist omgevingsfactoren de grootste rol spelen bij rosacea. Conclusie: omgevingsfactoren en erfelijkheid lijken beiden evenveel bij te dragen aan het ontstaan van rosacea.

Aan het onderzoek namen 275 tweelingen (dus 550 personen) deel*. Elke deelnemer werd gevraagd naar hun leefstijl en voorgeschiedenis. Deelnemers werd bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak ze in de zon kwamen, wat hun lengte en gewicht was, of ze vaak actief waren en of ze rookten. Ook werd bij elke deelnemer vastgesteld of hij of zij rosacea had en hoe ernstig de symptomen waren.

Blootstelling aan UV-licht ‘belangrijkste’ omgevingsfactor
De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat erfelijkheid voor 46% bijdraagt aan het ontstaan van rosacea en dat de overige 54% te wijten is aan de omgeving. Daarnaast toonden de onderzoekers aan dat een hogere leeftijd, maar ook een hogere BMI (overgewicht), samengaat met rosacea. Blootstelling aan UV-licht bleek de omgevingsfactor te zijn die het sterkst is gerelateerd met rosacea.


* Tweelingen-onderzoek wordt vaak toegepast wanneer men benieuwd is of een aandoening erfelijk is, of juist komt door omgevingsfactoren (bijvoorbeeld of de aandoening veroorzaakt is door een ongezonde leefstijl, of door het werk dat iemand doet). Om dit te bepalen, wordt uitgegaan van het volgende:
- Eéneiige tweelingen zijn genetisch identiek
- Bij twee-eiige tweelingen komt 50% van genen overeen
- Zowel ééneiige tweelingen als twee-eiige tweelingen groeien op in een zelfde omgeving, hebben de zelfde ouders, worden op een zelfde manier opgevoed, zijn even oud, gaan in hun jeugd naar de zelfde school, etc.


In het onderzoek wordt vastgesteld of tweelingen identiek zijn als het gaat om de aandoening. In dit onderzoek ging het dus om het volgende: hebben beide leden van de tweeling juist wel, of beide leden juist niet rosacea? Wat bleek: de ééneiige tweelingen waren op dit punt vaker identiek dan de twee-eiige tweelingen. Dit kan alleen maar betekenen dat erfelijkheid een rol speelt, want op basis van de omgeving (die voor elke lid van een tweeling gelijk is) zou je geen verschil verwachten.

Titel:
Genetic vs Environmental Factors That Correlate With Rosacea: A Cohort-Based Survey of Twins

Jaar:
2015

Auteurs:
N. Aldrich, M. Gerstenblith, P. Fu, M.S. Tuttle, P. Varma, E. Gotow, K.D. Cooper, M. Mann, D.L. Popkin

Wetenschappelijk tijdschrift:
JAMA Dermatology

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26307938