Ranglijst


6 sterren Meta-analysis of systematic review van randomized controlled trials: in dit literatuuronderzoek worden resultaten van verschillende randomized controlled trials over één onderwerp samengevoegd.

5 sterren Randomized controlled trials (RCT): een RCT is vaak de beste methode om vast te stellen of een behandeling of een nieuw medicijn effectief is of niet. In dit onderzoek wordt een vergelijking tussen een interventiegroep (wordt blootgesteld aan de behandeling) en een controlegroep (wordt niet blootgesteld aan de behandeling) gemaakt. Indeling in één van de groepen gebeurt door loting.

4 sterren Cohort study: een studie waarin voor langere tijd een groep mensen wordt geobserveerd. De indeling gebeurt niet door loting. Of een review: samenvoeging van resultaten van wetenschappelijke onderzoeken over één onderwerp.

3 sterren Case-control study: een groep mensen met een aandoening wordt vergeleken met een groep mensen zonder aandoening.

2 sterren Cross-sectional study: dataverzameling bij een groep mensen op een bepaald tijdstip.

1 ster Case report: rapportage van één of enkele patiënten.

 

 

Waarom wetenschappelijk onderzoek?


Het doel van wetenschappelijk onderzoek is het verwerven en delen van kennis. Een literatuurstudie of een experiment zijn voorbeelden van methodes die binnen wetenschappelijk onderzoek ingezet worden om tot nieuwe inzichten te komen. "Wetenschappelijk" betekent dat het onderzoek volgens bepaalde richtlijnen wordt uitgevoerd. Deze richtlijnen zorgen onder andere voor betrouwbare resultaten. Dat maakt dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor huidaandoeningen.

De methode die gekozen wordt voor het wetenschappelijk onderzoek heeft effect op het niveau van het bewijs van de conclusie van het onderzoek. Met andere woorden: de resultaten van bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek met één deelnemer (case report) wordt in veel gevallen minder belangrijk gevonden dan een onderzoek waarin een groep deelnemers wordt gevolgd (cohort study). Om aan te geven om wat voor studie het gaat, hanteren we bij Skinwiser een ranglijst aan de hand van sterren. Hierboven vind je het overzicht; hoe hoger het aantal sterren, des te hoger de "bewijskracht" is van het onderzoek.