Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting

De toepassing van stamcellen in cosmetische chirurgie

Originele titel:
The role of stem cells in aesthetic surgery: fact or fiction?

Het onderzoek:
Therapieën binnen de cosmetische chirurgie waarbij stamcellen worden ingezet voor herstel van beschadigd weefsel zijn veelbelovend. De auteurs van dit artikel concluderen echter dat de claims van aanbieders van cosmetische behandelingen met stamcellen niet op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd.

Claims over het effect van stamcellen
McArdle en collega’s constateren dat in de Verenigde Staten steeds meer wordt geadverteerd voor cosmetische behandeling met stamcellen. Deze behandelingen zouden de huid verjongen en zouden veiliger zijn en leiden tot betere resultaten dan huidige therapieën. De auteurs stellen echter dat het onderzoek naar de toepassing van stamcellen binnen de cosmetische chirurgie nog in de kinderschoenen staat en meer onderzoek nodig is om deze claims te rechtvaardigen.

Stamcellen toegepast bij lipofilling
Stamcellen kunnen zichzelf vernieuwen en zijn in staat om in een ander celtype te veranderen. Er zijn verschillende soorten stamcellen, waarvan de mesenchymale stromale cellen mogelijk het meest waardevol zijn binnen de cosmetische chirurgie. Deze stamcellen zijn in staat om te veranderen in bot, kraakbeen, spier of vet. Eén van de gebieden binnen de cosmetische/plastische chirurgie waar stromale cellen ingezet kunnen worden is ‘lipofilling’, de opvulling met lichaamseigen vet. Resultaten van onderzoek wijzen uit dat geplaatst vet vaak weer wordt opgenomen door het lichaam. De plaatsing van vet dat verrijkt is met stromale cellen leidt in sommige gevallen tot betere resultaten, maar deze procedure is volgens de auteurs onvoldoende onderzocht. Ook de invloed die stamcellen kunnen hebben op de aanmaak van collageen is onvoldoende onderzocht. In theorie zouden stamcellen kunnen zorgen voor vernieuwing van collageen en daarmee een echte verjonging van de huid, maar het effect van huidige stamceltherapieën wordt waarschijnlijk bereikt door een "simpele" opvulling door het vet dat samen met de stamcellen wordt ingebracht.

Veiligheid stamceltherapie onvoldoende onderzocht
De auteurs geven aan dat ook de veiligheid van de toepassing van stamceltherapie in cosmetische chirurgie onvoldoende is onderzocht. Ze stellen dat de kans op besmetting of beschadiging van cellen aanwezig is omdat cellen vaak bewerkt worden voor de plaatsing in het lichaam. Uit de wetenschappelijke literatuur tot 2012 komt echter naar voren dat geen ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd bij patiënten die een cosmetische chirurgische behandeling met stamcellen ondergingen.

Effect van stamcellen nog niet duidelijk
Hoewel stamcellen mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij bijvoorbeeld lipofilling of anti-aging, is op dit moment onvoldoende bekend over de precieze effecten van de toepassing binnen de cosmetische chirurgie. De auteurs van dit artikel concluderen dan ook dat veel beloften van aanbieders van cosmetische behandelingen met stamcellen niet op wetenschappelijk bewijs gebaseerd zijn.

Soort studie:
Review (4 sterren)

Jaar:
2014

Auteurs:
A. McArdle, K. Senarath-Yapa, G.G. Walmsley, M. Hu, D.A. Atashroo, R. Tevlin, E. Zielins, G.C. Gurtner, D.C. Wan, M.T. Longaker

Wetenschappelijk tijdschrift:
Plastic and Recontructive Surgery

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24732654