Onderzoeksprojecten

10 van de 15 basisscholen die deelnamen aan het onderzoek geven aan dat op warme dagen kinderen op school wel eens worden ingesmeerd. Echter hebben maar 3 van de 15 scholen afspraken over de bescherming van hun kinderen op papier staan. Op 4 van de 15 scholen ligt minder dan een kwart van het schoolplein in de schaduw. Op de andere schoolpleinen ligt een groter gedeelte van het schoolplein in de schaduw, tot aan maximaal driekwart van het schoolplein.

Zonlicht beschadigt de huid en voldoende bescherming is daarom noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Aangezien kinderen in de lente en zomer vaak op het zonnigste deel van de dag (de middagpauze) op het schoolplein te vinden zijn, is zonbescherming op schooldagen belangrijk.

Welke maatregelen treffen scholen om kinderen te beschermen?
In het onderzoek is nagegaan welke maatregelen basisscholen treffen om kinderen te beschermen tegen de zon. Een groep leidinggevenden van basisscholen in Rotterdam is geïnterviewd en is gevraagd naar het zonbeschermingsbeleid op hun locatie.

Uit het totale aanbod van basisscholen in Rotterdam (87 scholen) is een willekeurige steekproef genomen. Basisscholen werden telefonisch benaderd, totdat leidinggevenden van 15 basisscholen akkoord gingen deel te nemen aan het onderzoek.

Uit de interviews met deze leidinggevenden bleek dat 6 van de 15 basisscholen mondelinge afspraken hebben betreffende zonbescherming. Maar 3 basisscholen hebben deze afspraken ook op papier staan. De meeste scholen doen wel iets aan zonnebescherming, zoals het gebruik van zonnebrandcrème stimuleren, het stimuleren van het dragen van petjes of het aanpassen van de lestijden op warme dagen. Leidinggevenden van 2 scholen gaven aan dat zonbescherming van kinderen tijdens schooltijd niet een taak is van de school. De meerderheid van de leidinggevenden gaf aan kinderen in te smeren tijdens buitenactiviteiten zoals een sportdag of een schoolreisje (13 van de 15 scholen).

Maatregelen die de basisscholen nemen en het percentage van het schoolplein dat in de schaduw ligt.


Kunnen kinderen in de schaduw spelen op het schoolplein?

Om een beeld te krijgen van de blootstelling aan zonlicht, is bij deelnemende basisscholen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid schaduw die op het schoolplein valt tussen 11:00 en 15:00. Hierbij werd de hoeveelheid schaduw op het moment van het bezoek aan de school ingetekend op een plattegrond van de school.

Een voorbeeld van de bepaling van de schaduw op het schoolplein (kader = het totale schoolplein; gearceerd = schaduw). [FICTIEF] 


Het schoolpleinonderzoek liet zien dat de meeste basisscholen een schoolplein hebben dat tijdens de steekproef voor 25-50% in de schaduw lag (7 scholen). 4 schoolpleinen hebben veel zon: minder dan 25% van het plein ligt in de schaduw. De overige 4 schoolpleinen hebben relatief veel schaduw (50-75%).

3 basisscholen hebben afspraken op papier staan
Hoewel bijna alle leidinggevenden aangeven dat de school wel iets doet aan zonbescherming, zijn er maar op 3 scholen schriftelijke afspraken over zonbescherming. Op 4 scholen is weinig schaduw (minder dan een kwart van het schoolplein), maar op de meeste scholen lijkt behoorlijk wat schaduw te zijn voor kinderen om in te spelen. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of kinderen daar ook echt gebruik van maken.

Uitvoering door:
Posthumus, N.H.J., Naser, Y., Pruijsen, T., Brouwer, C. de, Modderman, S.C., studenten Geneeskunde, Erasmus Universiteit.

Onderzoeksinstituut:
Research Institute Skinwiser, Rotterdam, Nederland.