Wetenschap wereldwijd

  • Artikel
  • Samenvatting

Zonnebankgebruik kan leiden tot huidkanker

Originele titel:
The surgeon general should say that indoor ultraviolet radiation tanning causes skin cancer

Conclusie onderzoek:
Onder de zonnebank gaan kan leiden tot huidkanker, net zoals roken kan leiden tot longkanker. Dat is de conclusie van het artikel van Karimkhani dat gepubliceerd is het tijdschrift American Journal of Preventive Medicine.

Zonnebankgebruik kan huidkanker veroorzaken
Onder de zonnebank gaan kan leiden tot huidkanker, net zoals roken kan leiden tot longkanker. Dat is de conclusie van het artikel van Karimkhani dat gepubliceerd is het tijdschrift American Journal of Preventive Medicine.

Beide relaties (zonnebank-huidkanker en roken-longkanker) worden door vergelijkbaar bewijs ondersteund. Toch lijkt het schadelijk effect van roken op de longen breder geaccepteerd dan het feit dat UV-straling schadelijk is voor de huid. Volgens de auteurs is dit niet terecht.

Tot deze conclusie zijn de auteurs gekomen nadat onderstaande vragen (op één na) bevestigend beantwoord konden worden:

Is er een verband tussen het onder de zonnebank gaan en huidkanker?
Ja. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat het gebruik van een zonnebank samengaat met het krijgen van huidkanker. Zo is berekend dat de kans op een melanoom met 16% wordt vergroot wanneer onder de zonnebank wordt gegaan.

Is het verband vaker en in verschillende groepen aangetoond?
Een bewijs wordt versterkt wanneer een samenhang wordt aangetoond in verschillende groepen. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in Europa, Noord-Amerika en Oceanië (inclusief Australië). Wel is in de meeste onderzoeken het verband alleen vastgesteld bij mensen met een lichte huidskleur.

Kan het verband worden verklaard?
Ja, het verband tussen zonnebankgebruik en huidkanker is goed te verklaren. Zo staat vast dat UV-straling de huid beschadigt. En dat zonnebanklampen UV-licht uitstralen.

Zonnebanklampen bevatten vooral UVA-straling. UVA-straling komt relatief diep in de huid en beschadigt het DNA. Deze beschadigingen kunnen leiden tot het ontstaan van huidkanker.

Maakt het uit hoe vaak je onder de zonnebank gaat?
Ook dit is van belang wanneer een causaal verband moet worden aangetoond. Is de kans groter op huidkanker wanneer je dagelijks onder de zonnebank gaat dan wanneer je ooit één keer onder de zonnebank gaat? Ja, de kans op een melanoom wordt vergroot wanneer vaker onder de zonnebank wordt gegaan.

Komen resultaten uit verschillend onderzoek overeen?
Ja, resultaten van verschillen soort onderzoek wijzen in de zelfde richting: UV-straling is schadelijk voor de huid. Zo wijzen resultaten van epidemiologisch onderzoek (onderzoek onder grote groepen mensen) uit dat zonnebankgebruik de kans op huidkanker vergroot. Maar ook in onderzoek waarbij bijvoorbeeld een klein stukje huid wordt bestraald met licht, is vastgesteld dat UV-straling leidt tot schade aan de huid.

Is ook in gecontroleerde experimenten vastgesteld dat UV-straling leidt tot huidkanker?
Nee. Bij een oorzaak-gevolg relatie moet vast zijn gesteld dat de oorzaak vooraf gaat aan het gevolg. Ook daar zijn aanwijzingen voor, maar sluitend bewijs ontbreekt. Bij voorkeur wordt dat vastgesteld door een groep proefpersonen te vragen voor langere tijd gebruik te maken van een zonnebank. Vervolgens moet worden nagegaan of relatief veel proefpersonen huidkanker ontwikkelen. Zo’n onderzoek is echter niet ethisch verantwoord en zal daarom niet worden uitgevoerd. Dit zelfde bewijs ontbreekt echter (om zelfde redenen) ook voor de relatie tussen roken en longkanker.

Wijzen andere factoren op een relatie tussen zonnebank-gebruik en huidkanker?
Ja, het huidtype is bijvoorbeeld van belang: mensen met een huid die gevoelig is voor UV-straling hebben een grotere kans op een melanoom.

Soort studie:
Review (4 sterren)

Jaar:
2015

Auteurs:
C. Karimkhani, L.N. Boyers, L.M. Schilling, R.P. Dellavalle,

Wetenschappelijk tijdschrift:
American Journal of Preventive Medicine

Link:
http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797%2815%2900056-2/abstract