Meer acne bij meer koolhydraten

Welke rol speelt voeding bij acne? Daarnaar is al heel veel onderzoek gedaan. Vooral naar het effect van suiker op (de vorming van) puistjes. In deze studie is gekeken naar het dieet van mensen mét en zonder acneklachten. Is er verschil?

Puistjes, groot probleem in het Westen

Acne is een van de meest voorkomende huidaandoeningen, met vaak een grote sociale en emotionele impact. Alleen al de Verenigde Staten, waar dit onderzoek werd uitgevoerd, tellen 50 miljoen patiënten. Ondanks deze hoge incidentie bestaan er nog veel misverstanden en onduidelijkheid over de aandoening, en de juiste wijze van behandeling. Wat is bijvoorbeeld het effect van leefstijl, of meer specifiek de relatie tussen voeding en acne? Interessant is dat uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat acne veel minder voorkomt in ontwikkelingslanden. Welke rol speelt ons Westerse dieet bij de vorming van puistjes?

Er is om die reden al vaak gekeken naar de mogelijke relatie tussen acne en (snelle) koolhydraten in onze voeding. Niet al die onderzoeken zijn even goed opgezet. In deze studie onder een groep New Yorkers is gekeken naar het verschil tussen de glycemische lading van het dieet van mensen mét en mensen zonder acne.

Wat is eigenlijk glycemische lading

Wat is nu eigenlijk glycemische index (GI) en waar staat glycemische lading (GL) voor? De GI van een voedingsmiddel zegt iets over de snelheid waarmee de suikerspiegel stijgt, en de snelheid van koolhydraatomzetting. De GL geeft een meer volledig beeld. Deze waarde zegt ook iets over de GI van een product, maar houdt daarbij rekening met de portiegrootte. Een hapje witte pasta heeft namelijk niet hetzelfde effect als twee volle borden.

Acne en hormonen

Acne wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren waaronder een verhoogde talgproductie, verstopte poriën en een ontstekingsreactie in de talgklieren en haarfollikels. Mannelijke geslachtshormonen (androgenen) en verschillende andere hormoonstoffen als insuline en insuline-achtige groeifactor (IGF-I) stimuleren bijvoorbeeld de talgproductie. Ook het zogeheten IGF-bindende proteïne (IGFBP-3) en het sekshormoon bindende globuline (SHBG) dragen bij aan acne door de groeistimulatie van keratinocyten en talgklieren.

Het onderzoek

In het onderzoek werden in totaal werden 64 mensen uit New York met een gemiddelde leeftijd van rond de 22 jaar onderzocht. De helft van de groep had matige tot ernstige acneklachten, de andere groep van 32 mensen had geen last van puistjes. De deelnemers moesten gedurende vijf dagen volgens specifieke (meet)methoden hun dieet bijhouden. Gevraagd werd om zo min mogelijk af te wijken van de normale eetgewoonten.
Er werden niet alleen metingen gedaan aan de huid. Ook werden op twee momenten in het onderzoek bloedsamples genomen om verschillende biologische factoren te kunnen meten die een rol spelen bij acne. Waaronder de glucosewaarden, de hoeveelheid insuline, insuline-achtige groeifactor (IGF), IGFB-3 en de concentratie SHBG. Er werden verder nog ‘algemene’ metingen gedaan aan de bouw van het lichaam (lengte, gewicht, BMI, tailleomvang). Ook werd onderzocht op welke manier de deelnemers keken naar voeding en acne; welke (verkeerde) aannames spelen er? Ten slotte werd de kwaliteit van leven in kaart gebracht van beide groepen.

De resultaten

Hoewel in de opzet van deze studie niet specifiek is gekeken naar welke voedingsproducten precies puistjes veroorzaken, suggereren de resultaten wel degelijk een relatie tussen de zogenaamde glycemische lading en acne.

De deelnemers met matige tot ernstige acne bleken namelijk een grotere inname van (snelle) koolhydraten te hebben. Ook werden hogere concentraties insuline en IGF-1- gevonden bij deze groep. Verder werd bij de mensen met puistjes meer insuline-ongevoeligheid gevonden. Ook hadden zij lagere SHGB concentraties.

In kennis en aannames over de rol die voeding al dan niet speelt bij acne werd overigens geen verschil gevonden in beide groepen. In totaal was ongeveer 61 procent van mening dat dieet van invloed kan zijn op het ontstaan en/of verergeren van acneklachten. Daarbij werden friet (31%), pizza (23%) en chocolade (19%) het vaakst genoemd als boosdoeners.

Toekomst

De onderzoekers pleiten voor meer vervolgonderzoek om in kaart te brengen welke mechanismen nu precies spelen bij het ontstaan van acne door voeding. Ook zou het goed zijn om te onderzoeken wat het effect is van speciale medische nutriënten op de biologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van acne, evenals op de kwaliteit van leven.

De onderzoekers pleiten tenslotte ook voor veel meer aandacht voor dit onderwerp bij dermatologen en diëtisten. Het leeft namelijk enorm onder patiënten. Er zijn niet alleen veel vragen, maar ook veel (hardnekkige) aannames en misverstanden over zowel het ontstaan van acne als de behandeling ervan. Mag je nu wel of geen melk drinken bijvoorbeeld. Het zou goed zijn als die ideeën verder in kaart worden gebracht.


Originele Titel:
Differences in Dietary Glycemic Load and Hormones in New York City Adults with No and Moderate/Severe Acne

Publicatie:
Juni, 2017

Auteurs:
Jennifer Burris, William Rietkerk, James M. Shikany, Kathleen Woolf

Wetenschappelijk tijdschrift:
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
    Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!