2 posts tagged melk

Puistjes en melk
Krijg je puistjes van melk?

Naar de relatie tussen zuivel en acne is veel onderzoek verricht. De uitkomsten daarvan waren niet altijd eenduidig.  Deze meta-analyse laat zien dat de consumptie van melkproducten kan worden gerelateerd aan het ontwikkelen van acneklachten. Niet helemaal duidelijk is of melk daadwerkelijk puistjes veroorzaakt of ‘slechts’ verergert.

Verder lezen

Acne en voeding
De relatie tussen voeding en acne

In de afgelopen decennia is verschillend gedacht over de relatie tussen voeding en acne. Is er nu wel of geen relatie tussen wat je eet (of drinkt) en het ontstaan of verergeren van puistjes? 

Verder lezen