Insmeren op sportveld nog niet zo vanzelfsprekend

Kinderen worden op het strand wel ingesmeerd. Maar hoe zit dat op een zomerse dag op het sportveld? Onderzoek van Skinwiser toont aan dat dat nog lang niet zo vanzelfsprekend is…

Voor de studie werden bij tien verschillende sportclubs (hockey, voetbal) in Amsterdam en Amstelveen ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zij moesten aangeven of en hoe zij hun kind beschermden op een zonnige dag in de lente of zomer, tussen 10.00 en 15.00 uur tijdens een training of sportwedstrijd. Ook werd nagegaan of kinderen werden beschermd op het strand. Verder werd in kaart gebracht hoeveel belang ouders hechtten aan de bescherming van hun kind tegen de zon.

Om de gewoonte van insmeren te meten (op het strand of juist op het sportveld), werd gebruikgemaakt van een speciale vragenlijst: de Self-report Habit Index. Uit deze vragenlijst rolt een score die tussen de 0 en 30 punten kan liggen. Bij 0 punten is er sprake van een sterke gewoonte (in dit geval om het kind in te smeren) en bij 30 punten is er sprake van een heel zwakke gewoonte. Een sterke gewoonte wil niet alleen zeggen dat iemand iets vaak doet, maar ook of iemand iets doet zonder er bij na te denken: of dat iets een automatisme is.

Hoeveel kinderen deden mee?

De vragenlijst werd ingevuld door 147 ouders waarvan 116 aan de inclusiecriteria voldeden. De leeftijd van de ouders lag tussen de 20 en 59 jaar, met een gemiddelde van 44 jaar. De kinderen waarover de vragenlijst ingevuld werd, waren gemiddeld 9 jaar.

Hoe vaak smeren ouders hun kind in tijdens een training?

Hoewel 88% van de ouders aangaf bescherming tegen de zon onder het sporten belangrijk te vinden, smeert uiteindelijk nog minder dan de helft (48%) zijn of haar kind in tijdens een training of wedstrijd op een zomerse dag. Slechts een kwart (26%) gaf aan zijn of haar kind een tweede keer in te smeren tijdens het sporten.

Bijna alle ouders gaven aan op het strand hun kind vaak of altijd in te smeren met zonnebrandcrème (94%). Op het strand werd daarnaast door 66% van de ouders na twee uur of contact met water opnieuw gebruikgemaakt van zonnebrandcrème.

Gebruik van zonnebrandcrème als gewoonte 

Ouders die aangaven hun kind vaak of altijd in te smeren op het sportveld én op het strand, scoorden gemiddeld 8 punten op ‘gewoonte’ voor insmeren op het sportveld. Op het strand scoorden deze ouders gemiddeld 4 punten. Dit wil zeggen dat deze ouders een sterkere gewoonte hebben voor insmeren van hun kind op het strand, dan voor insmeren van hun kind op het sportveld. De resultaten suggereren dan ook dat insmeren op het strand iets is wat ouders doen zonder er bij na te denken, terwijl insmeren op het sportveld minder vanzelfsprekend is.

Insmeren tijdens sporten moet ook een gewoonte worden

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er nog veel winst te halen is in het beschermen van kinderen tegen de zon op het sportveld. Niet alleen doet maar de helft van de ouders dit op zomerse dagen, maar ook de gewoonte om zonnebrandcrème te gebruiken op het sportveld blijft achter bij de gewoonte om zonnebrandcrème te gebruiken op het strand (link).

Het is van belang dat ouders deze gewoonte ook voor tijdens het sporten ontwikkelen. Een vast tijdstip afspreken waarop kinderen ingesmeerd worden, of het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème op de vereniging, kan bijdragen om deze ‘smeergewoonte’ te ontwikkelen.


Looptijd onderzoek:
Maart 2015 – juni 2015

Uitvoering door:
Cheryl Glazenburg, student Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam

Onderzoeksinstituut:
Research Institute Skinwiser, Rotterdam, Nederland

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
    Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!