Zonbeschermingsbeleid op basisscholen in Rotterdam

Zonlicht beschadigt de huid en voldoende bescherming is daarom noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Aangezien kinderen in de lente en zomer vaak op het zonnigste deel van de dag (de middagpauze) op het schoolplein te vinden zijn, is zonbescherming ook op schooldagen belangrijk. Maar gebeurt dat voldoende?

Welke maatregelen treffen scholen om kinderen te beschermen?

In het onderzoek is nagegaan welke maatregelen basisscholen treffen om kinderen te beschermen tegen de zon. Een groep leidinggevenden van basisscholen in Rotterdam is geïnterviewd en is gevraagd naar het zonbeschermingsbeleid op hun locatie.

Uit het totale aanbod van basisscholen in Rotterdam (87 scholen) is een willekeurige steekproef genomen. Basisscholen werden telefonisch benaderd, totdat leidinggevenden van vijftien basisscholen akkoord gingen deel te nemen aan het onderzoek.

Uit de interviews met deze leidinggevenden bleek dat zes van de vijftien basisscholen mondelinge afspraken hebben betreffende zonbescherming. Slechts drie basisscholen hebben deze afspraken ook op papier staan. De meeste scholen doen wel iets aan zonnebescherming, zoals het gebruik van zonnebrandcrème stimuleren, het stimuleren van het dragen van petjes of het aanpassen van de lestijden op warme dagen. Leidinggevenden van 2 scholen gaven aan dat zonbescherming van kinderen tijdens schooltijd niet een taak is van de school. De meerderheid van de leidinggevenden gaf aan kinderen in te smeren tijdens buitenactiviteiten zoals een sportdag of een schoolreisje (dertien van de vijftien scholen).

 

Maatregelen die de basisscholen nemen en het percentage van het schoolplein dat in de schaduw ligt.

 

Kunnen kinderen in de schaduw spelen op het schoolplein?

Om een beeld te krijgen van de blootstelling aan zonlicht, is bij deelnemende basisscholen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid schaduw die op het schoolplein valt tussen 11:00 en 15:00. Hierbij werd de hoeveelheid schaduw op het moment van het bezoek aan de school ingetekend op een plattegrond van de school.

 

Een voorbeeld van de bepaling van de schaduw op het schoolplein (kader = het totale schoolplein; gearceerd = schaduw). [FICTIEF]

 

Het schoolpleinonderzoek liet zien dat de meeste basisscholen een schoolplein hebben dat tijdens de steekproef voor 25-50% in de schaduw lag (7 scholen). Vier schoolpleinen hebben veel zon: minder dan 25% van het plein ligt in de schaduw. De overige vier schoolpleinen hebben relatief veel schaduw (50-75%).

Drie basisscholen hebben afspraken op papier staan

Hoewel bijna alle leidinggevenden aangeven dat de school wel iets doet aan zonbescherming, zijn er maar op drie scholen schriftelijke afspraken over zonbescherming. Op vier scholen is weinig schaduw (minder dan een kwart van het schoolplein), maar op de meeste scholen lijkt behoorlijk wat schaduw te zijn voor kinderen om in te spelen. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of kinderen daar ook echt gebruik van maken.


Uitvoering door:
Posthumus, N.H.J., Naser, Y., Pruijsen, T., Brouwer, C. de, Modderman, S.C., studenten Geneeskunde, Erasmus Universiteit.

Onderzoeksinstituut:
Research Institute Skinwiser, Rotterdam, Nederland.

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
    Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!