Blootstelling aan de zon tijdens de kindertijd

Is blootstelling aan de zon op jonge leeftijd gevaarlijker dan op oudere leeftijd? De onderzoekers Whiteman, Whiteman en Green hebben verschillende studies over dit onderwerp samengevoegd om na te gaan of blootstelling aan de zon in de kindertijd de kans op de ontwikkeling van een melanoom extra verhoogd.

Op jonge leeftijd blootgesteld aan zonlicht grootste kans op melanoom

De onderzoekers gebruikten twintig studies waarin gekeken werd naar het voorkomen van melanomen bij migranten, die van zonnige gebieden verhuisden naar minder zonnige gebieden en vice versa. Uit deze studies komt naar voren dat mensen met een lichte huid, geboren en opgegroeid in een gebied met weinig zon minder kans hadden op de ontwikkeling van een melanoom, dan mensen met een lichte huid, geboren en opgegroeid in een zonnige omgeving. De grootste kans op een melanoom hadden personen die op jonge leeftijd waren blootgesteld aan zonlicht, ook al ging het om een korte periode.

Vergelijking personen met en zonder melanoom

Daarnaast bestudeerden onderzoekers dertien studies waarin een vergelijking werd gemaakt tussen personen met een melanoom en personen zonder melanoom, zogenaamde case-control studies (case: een persoon met de aandoening; control: een persoon zonder de aandoening). De resultaten leverden geen eenduidig beeld op. Sommige studies rapporteerden sterke (nadelige) effecten van blootstelling aan de zon in de jeugd en geen effecten van blootstelling aan de zon op latere leeftijd, terwijl andere studies het tegenovergestelde concluderen.

Whiteman en collega’s plaatsen echter vraagtekens bij deze case-control studies: hoe lang proefpersonen blootgesteld zijn aan de zon is in deze studies niet objectief vastgesteld en proefpersonen kunnen daarnaast niet exact herinneren hoe lang ze in de zon zijn geweest gedurende hun leven. Ook worden de ‘cases’ en ‘controls’ gekozen uit dezelfde gebieden, waardoor ze, gemiddeld genomen, blootgesteld zijn aan een zelfde hoeveelheid zon.

Conclusie

De onderzoekers schatten het bewijs van de studies waarbij is gekeken naar migranten hoger in dan de case-control studies. Ze concluderen dan ook dat veel zonlicht bij kinderen een belangrijke rol speelt bij het risico op een melanoom. Hoewel het risico het grootst is in de kindertijd, speelt blootstelling aan de zon op oudere leeftijd zeker ook een rol bij het risico op de ontwikkeling van een melanoom.

Dr. Jetske Ultee:

“Hoewel zonbescherming op elke leeftijd belangrijk is, toont dit onderzoek aan dat juist kinderen extra goed beschermd moeten worden tegen de zon.’’

Smeer je in! is een landelijke campagne om kinderen te beschermen tegen de zon. Het is een initiatief van Stichting Sunwiser door dr. Jetske Ultee.


Blootstelling aan de zon tijdens de kindertijd als risico voor de vorming van melanomen: een samenvoeging van epidemiologische studies

Originele titel:
Childhood sun exposure as a risk factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies

Het onderzoek:
Onderzoekers zijn nagegaan of blootstelling aan de zon tijdens de kinderjaren het risico op de ontwikkeling van een melanoom op latere leeftijd vergroot. Uit studies waarbij is gekeken naar migranten die van zonnige gebieden verhuizen naar minder zonnige gebieden verhuizen (of vice versa), komt naar voren dat dit inderdaad zo is.

Soort studie:
systematic review (4 sterren)

Onderwerp:
Risico op melanoom, jeugd, zonschade

Jaar:
2001

Auteurs:
David C. Whiteman
Catherine A. Whiteman
Adele C. Green

Wetenschappelijk tijdschrift:
Cancer Causes & Control 12 (2001) 69-82

Link

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen