• Kind beschermen zon

Zonbescherming op de basisschool

Worden kinderen op de basisschool voldoende beschermd tegen de zon? Het onderzoeksinstituut Skinwiser bracht in kaart welke maatregelen scholen én ouders precies nemen om kinderen op schooldagen te beschermen tegen de zon.

Noodzaak van bescherming wordt onderschat

Blootstelling aan de zon is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Bescherming tegen de zon is daarom van groot belang. Hoewel veel mensen bekend zijn met de noodzaak van bescherming tegen de zon op het strand, of tijdens een zon-vakantie, kan de ernst op andere momenten worden onderschat. In dit onderzoek wordt vastgesteld of kinderen op school voldoende worden beschermd tegen de zon.

Wat doen ouders en scholen in de lente en zomer

Via een online panel werden ouders van basisschoolkinderen (leeftijd van 6 tot 12 jaar) gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ouders moesten aangeven hoe ze hun kind in de lente en zomer onder schooltijd beschermen tegen de zon, en of hun kind weleens verbrand was op school. Ook werd gevraagd naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de maatregelen die ouders nemen om hun kind tegen de zon te beschermen. Daarnaast werd een aantal vragen gesteld over maatregelen die scholen zelf nemen om kinderen te beschermen.

Lang niet alle kinderen worden ingesmeerd

1104 ouders vulden de vragenlijst in. 50.2% van de kinderen voor wie de vragenlijst werd ingevuld was een meisje. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 9.2 jaar. 29.3% van de ouders gaf aan dat hun kind vaak of altijd ’s ochtends voor schooltijd wordt ingesmeerd. 22.8% van de kinderen die tussen de middag thuis komen, worden op dat moment ingesmeerd. Op 19.3% van de scholen blijken kinderen buiten niet in de schaduw te kunnen spelen. 14.4% van de ouders gaf aan dat op de school van hun kind aandacht wordt besteed aan bescherming tegen de zon. 36% van de ouders gaf aan dat hun kind minimaal één keer onder schooltijd is verbrand.

Onvoldoende maatregelen

Ouders lijken de gevaren van overmatige blootstelling aan de zon te erkennen. Ze nemen echter te weinig maatregelen om kinderen op schooldagen, in de lente en zomer, voldoende te beschermen. Ook scholen besteden onvoldoende aandacht aan bescherming van kinderen tegen de zon.

Dr. Jetske Ultee:

“Dit is een verontrustende uitslag als je bedenkt dat één keer verbranden op jonge leeftijd de kans op melanoom verdubbelt. De risico’s worden flink onderschat door de ouders. Het gaat om vijf uur per week, vergelijkbaar met een dag aan het strand (!), waarop het gezicht en de handen van deze kinderen worden blootgesteld aan zon. Het gezicht en handen zijn dan ook de plaatsen waar huidkanker het vaakst voorkomt…”


Originele titel:
Sun exposure and sun protection at primary schools in The Netherlands: a cross-sectional study

Soort studie:
Cross-sectional study (2 sterren)

Jaar:
2014

Onderzoeksinstituut:
Research Institute Skinwiser, Rotterdam, Nederland.

Auteurs:
Matthijs C. Boog (MSc), Annelies Nederend (BSc), Jetske Ultee (M.D., Ph.D.)

Wetenschappelijk tijdschrift:
Pediatric Dermatology

Link

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
    Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!