Gebruik van de zonnebank kan leiden tot huidkanker

Het gebruik van de zonnebank kan leiden tot huidkanker, net zoals dat roken uiteindelijk  longkanker kan veroorzaken. Maar opmerkelijk genoeg is dat eerste gegeven nog lang niet zo bekend en geaccepteerd. 

De relatie tussen de zonnebank en huidkanker, en de relatie tussen roken en longkanker worden door vergelijkbaar bewijs ondersteund. Toch lijkt het schadelijk effect van roken op de longen breder geaccepteerd dan het feit dat uv-straling schadelijk is voor de huid, stellen onderzoekers Karimkhani en collega’s in het tijdschrift American Journal of Preventive Medicine. De auteurs komen tot hun bevindingen nadat onderstaande vragen (op één na) bevestigend beantwoord konden worden:

Is er een verband tussen het onder de zonnebank gaan en huidkanker?

Ja. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat het gebruik van een zonnebank samengaat met het krijgen van huidkanker. Zo is berekend dat de kans op een melanoom met zestien procent wordt vergroot wanneer de zonnebank wordt gebruikt.

Is het verband vaker en in verschillende groepen aangetoond?

Een bewijs wordt versterkt wanneer een samenhang wordt aangetoond in verschillende groepen. Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in Europa, Noord-Amerika en Oceanië (inclusief Australië). Wel is in de meeste onderzoeken het verband alleen vastgesteld bij mensen met een lichte huidskleur.

Kan het verband worden verklaard?

Ja, het verband tussen zonnebankgebruik en huidkanker is goed te verklaren. Zo staat vast dat uv-straling de huid beschadigt. En dat zonnebanklampen uv-licht uitstralen.

Zonnebanklampen bevatten vooral uv-A-straling. Deze straling komt relatief diep in de huid en beschadigt het DNA. Deze beschadigingen kunnen leiden tot het ontstaan van huidkanker.

Maakt het uit hoe vaak je onder de zonnebank gaat?

Ook dit is van belang wanneer een causaal verband moet worden aangetoond. Is de kans groter op huidkanker wanneer je dagelijks onder de zonnebank gaat dan wanneer je ooit één keer onder de zonnebank gaat? Ja, de kans op een melanoom wordt vergroot wanneer vaker onder de zonnebank wordt gegaan.

Komen resultaten uit verschillend onderzoek overeen?

Ja, resultaten van verschillen soort onderzoek wijzen in de zelfde richting: uv-straling is schadelijk voor de huid. Zo wijzen resultaten van epidemiologisch onderzoek (onderzoek onder grote groepen mensen) uit dat zonnebankgebruik de kans op huidkanker vergroot. Maar ook in onderzoek waarbij bijvoorbeeld een klein stukje huid wordt bestraald met licht, is vastgesteld dat uv-straling leidt tot schade aan de huid.

Is ook in gecontroleerde experimenten vastgesteld dat uv-straling leidt tot huidkanker?

Nee. Bij een causaal verband moet zijn vastgesteld dat de oorzaak vooraf gaat aan het gevolg. Ook daarvoor bestaan aanwijzingen, maar sluitend bewijs ontbreekt. Bij voorkeur wordt dat vastgesteld door een groep proefpersonen te vragen voor langere tijd gebruik te maken van een zonnebank. Vervolgens moet worden nagegaan of relatief veel proefpersonen huidkanker ontwikkelen. Zo’n onderzoek is echter niet ethisch verantwoord en zal daarom niet worden uitgevoerd. Ditzelfde bewijs ontbreekt echter (om zelfde redenen) ook voor de relatie tussen roken en longkanker.

Wijzen andere factoren op een relatie tussen zonnebankgebruik en huidkanker?

Ja, het huidtype is bijvoorbeeld van belang: mensen met een huid die gevoelig is voor uv-straling hebben een grotere kans op een melanoom.


Originele titel:
The surgeon general should say that indoor ultraviolet radiation tanning causes skin cancer

Soort studie:
Review (4 sterren)

Jaar:
2015

Auteurs:
C. Karimkhani, L.N. Boyers, L.M. Schilling, R.P. Dellavalle,

Wetenschappelijk tijdschrift:
American Journal of Preventive Medicine

Link

Geen reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
    Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!